Washington-konvensjonen, internasjonal overenskomst vedtatt på ILOs arbeidskonferanse 1919 i Washington. Etter konvensjonen skulle arbeidstiden i industrien begrenses til 8 timer per dag og 48 timer i uken. Denne konvensjon spilte stor rolle i arbeidet for arbeidstidens begrensning.