Sauemaur, årevingeart i familien maur. Arbeiderne er svarte med brune ben og er 4,5–7 mm lange. Reiret anlegges i jordtuer, under stein eller i stubber, og helst i soleksponerte skogkanter. Koloniene er små med inntil 500 arbeidere. Næringen er hovedsakelig bladlushonning (honningdugg), men også andre insekter. De er skye til maur å være, og tas ofte som slaver av nær beslektede arter. Også myrmekofiler, særlig kortvinger i slekten Atemeles, kan skade samfunnet. Arten finnes i Norge nord til Trøndelag og er meget vanlig i Sør-Norges lavland.