Prosenkym, eldre samlebetegnelse for vev som vesentlig består av langstrakte celler, ofte tilspisset i endene, tykkveggede og med spesielle funksjoner som ledning eller avstivning. Brukt som motsetning til parenkym.