Betegnelse på størrelser som under et eksperiment eller ved en teoretisk undersøkelse kan holdes konstante eller varieres uavhengig av hverandre. Undersøkelsen vil vise hvorledes resultatet avhenger av en eller flere av parametrene.