Oud, korthalset arabisk lutt med fire eller fem strengekor. Instrumentet ble brukt som soloinstrument og til akkompagnement av sang. I arabiske musikkteoretiske skrifter fra middelalderen blir skalaer og tonesteg ofte illustrert ved tverrbåndenes plassering på oud. Maurerne brakte instrumentet til Spania, der det dannet grunnlaget for luttens utvikling i Europa.