voldsoffererstatning

Voldsoffererstatning er en erstatning fra staten som en person, eller personens etterlatte, kan ha rett til dersom han eller hun har lidd personskade som følge av en straffbar handling som har preg av vold eller tvang. Reglene er fastlagt i voldsoffererstatningsloven av 20. april 2001.

Voldsofferstatning ytes etter søknad som sendes til Kontoret for voldsoffererstatning. Erstatning ytes som hovedregel bare når den straffbare handlingen uten unødig opphold er anmeldt til politiet. Det sentrale vilkåret for å få erstatning er at det kan klart sannsynliggjøres at skadelidte har vært utsatt for en straffbar handling som nevnt foran. Erstatningen, som vil kunne omfatte dekning av utgifter, tapt inntekt, oppreisningserstatning og menerstatning for varig og betydelig skade av medisinsk art, er normalt begrenset oppad til 60 ganger folketrygdens grunnbeløp, men begrensningen kan i spesielle tilfelle fravikes oppover.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg