Voldsoffererstatning er en erstatning fra staten som en person, eller personens etterlatte, kan ha rett til dersom han eller hun har lidd personskade som følge av en straffbar handling som har preg av vold eller tvang. Personskaden kan være fysisk eller psykisk. Reglene er fastlagt i voldserstatningsloven, og bygger på felleseuropeiske forpliktelser.

Voldsofferstatning ytes etter søknad som sendes til Kontoret for voldsoffererstatning. Erstatning ytes som hovedregel bare når den straffbare handlingen uten unødig opphold er anmeldt til politiet. Det sentrale vilkåret for å få erstatning er at det kan klart sannsynliggjøres at skadelidte har vært utsatt for en straffbar handling som nevnt foran. Erstatningen, som vil kunne omfatte dekning av utgifter, tapt inntekt, oppreisningserstatning og menerstatning for varig og betydelig skade av medisinsk art, er normalt begrenset oppad til 60 ganger folketrygdens grunnbeløp, men begrensningen kan i spesielle tilfelle fravikes oppover.

Et voldsoffer har i mange tilfelle krav på oppnevning og gratis hjelp fra en bistandsadvokat.

Dersom det utbetales voldsoffererstatning, vil staten normalt kreve regress dersom kjent skadevolder er straffedømt for forholdet. Der det ikke blir avsagt fellende straffedom, vil kravet normalt forbli dekket av staten.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg