Nesleklokke, flerårig urt i klokkefamilien. 40–100 cm høy, med neslelignende blad. Blomstene er blå og sitter i en allsidig klase. Nesleklokke vokser på tørre bakker og i skogkanter, mest på kalkrik grunn i de sørligste delene av Østlandet og langs kysten til Sogn og Fjordane.