Produktet av et legemes avstand fra en akse og legemets bevegelsesmengde, kalles legemets spinn eller bevegelsesmengdemoment om aksen.