Mohawk, eller kaniengehaga, den østligste av stammene i irokeserforbundet (se irokesere); ble regnet som seniormedlem ved siden av stammene seneca og oneida. Mohawk omfattet tre klaner, som var (og er) representert i forbundsrådet med tre høvdinger hver. Et spesielt navn fulgte med overtakelsen av hvert høvdingembete; et av disse var Haienhwatha, senere forvansket til Hiawatha. Mohawk var en av de første indianerstammer som kom i besittelse av skytevåpen. Deres territorium eller innflytelsesområde strakte seg på midten av 1600-tallet helt til Mississippi i vest og Hudson Bay i nord. I dag lever de fleste i små reservater i staten New York i USA og provinsene Ontario og Québec i Canada.