Etnografi i Amerika

Etnografi, studiet av folkenes levesett, blant annet kultur- og samfunnsformer, religion, økonomi. Betegnelsen brukes delvis overlappende med sosialantropologi. Et vesentlig trekk ved etnografien er at faget særlig har beskjeftiget seg med kultur- og samfunnsformer utenfor den industrialiserte verden og derved økt vårt kjennskap til variasjon og likhetstrekk ved slike former. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Etnografi i Amerika

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 258 artikler:

U

  1. ute