Etnografi i Amerika

Etnografi, studiet av folkenes levesett, blant annet kultur- og samfunnsformer, religion, økonomi. Betegnelsen brukes delvis overlappende med sosialantropologi.Et vesentlig trekk ved etnografien er at faget særlig har beskjeftiget seg med kultur- og samfunnsformer utenfor den industrialiserte verden og derved økt vårt kjennskap til variasjon og likhetstrekk ved slike former.Men etter hvert som de tradisjonelle samfunnene i Afrika, Asia, Oseania og andre deler av verden er blitt trukket inn i verdenssamfunnet, har etnografien også beskjeftiget seg med studiet av kultur- og samfunnsendring.Likeledes har den ved sine intensive undersøkelser i mer «eksotiske» samfunn fått behov for lignende forskning i våre egne, europeiske samfunn for å drive sammenlignende studier.Tidligere hørte også studiet av menneskets fysiske preg («raser» med mer) inn under etnografien. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Lars Kirkhusmo Pharo

Harvard University

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 259 artikler:

U

  1. ute