Pyromorfitt, (av pyro-, morf- og -itt), grønn blymalm, oftest grønt mineral i apatittgruppen, et klorholdig blyfosfat, Pb5(PO4)3Cl. Forekommer som sekundærmineral i oksidasjonssonen i blyforekomster. På samme måte opptrer to tilsvarende forbindelser: arsenatet mimetesitt (mimetitt), Pb5(AsO4)3Cl, med gul til brun farge, og vanadinitt, Pb5(VO4)3Cl, et vanadat med oransje til rød farge. De tre mineralene forekommer ofte i vakre heksagonale krystaller.