Landmåler
Landmåler i arbeid med totalstasjon.
Av /ILO.
Lisens: CC BY NC ND 2.0
Bergverksindustri i Tanzania
Tunnelmåling med siktekikkert (totalstasjon).
Av .
Lisens: CC BY SA 4.0

En landmåler er en person som foretar oppmålinger i terrenget med instrumenter (landmåling).

Kvalifikasjoner

En landmåler trenger gode kunnskaper i matematikk, særlig innen trigonometri. Hen bør dessuten ha en viss kunnskap om stereoskopi. Hen må kjenne til atmosfæriske forhold som påvirker målingene, og øvrige feilkilder med de målemetodene han benytter. Hen må dessuten ha god kjennskap til de instrumentene hen betjener og kunne foreta tilhørende beregninger.

Historisk utvikling

GNSS
Ved arkeologiske utgravninger blir alle gjenstandsfunn og strukturer nøyaktig stedfestet med landmålingsutrustning.
Av /Nya Lödöse.
Lisens: CC BY NC 2.0

Egypt

Byggingen av de egyptiske pyramidene krevde kunnskaper tilsvarende en landmåler. Landmåling og astronomi er nær beslektet.

Norge

I Norge kan faget spores tilbake til slutten av 1600-tallet, da det var privatpersoner som foretok kartlegging av områder etter oppdrag fra private, eller offentlige myndigheter. Fra 1719 ble det dessuten opprettet stillinger som amtskonduktør i hvert enkelt amt. Disse stillingene skulle rydde opp i grensetvister utover landet. I bykommunene ble det opprettet egne, tilsvarende stillinger som stadskonduktører. Det er mange pene kart fra denne tiden.

På slutten av 1700-tallet og begynnelsen på 1800-tallet ble det opprettet landmålerstillinger innen forsvaret, og disse konstruerte kart for militært bruk. I perioden 1845–1865 ble store deler av landet kartlagt på denne måten i målestokk 1:50 000. Disse kartene var imidlertid ikke i vanlig salg. Betegnelsen på disse kartene var «kvartmilskart». Målingene ble som regel foretatt med målebord.

Norges Geografiske oppmåling (senere Statens kartverk) ble etablert i 1773 for å ivareta den nasjonale kartleggingen. Det overordnede grunnlagsnettet i landet, samt kartseriene 1:50 000 (N50) og 1:5000 (N5 – økonomisk kartverk) er i dag Statens kartverks ansvarsområde.

Etter at utskiftningsloven av 1857 ble iverksatt i 1859, ble det fart i kartleggingen av eiendomsgrenser. Utskiftningsloven ble innført for å rydde opp i svært innfløkte eiendomsforhold på landet, hvor gammel teigblanding var et hinder for utviklingen i landbruket. I perioden 1860–1885 ble det utført svært mange jordskiftesaker, noe som resulterte i troverdige og gode kart i målestokk 1:2000 og 1:4000.

Fra slutten av 1800-tallet har landmålere hatt viktige oppgaver ved anleggsarbeider (anlegg av jernbane, veibygging – inkludert broer og tunneler, gruvedrift og så videre).

Etter at bygningsloven ble innført i 1965, og særlig etter at delingsloven ble innført i 1980 ble det ansatt landmålere i de enkelte kommunene for å forestå kartlegging av eiendomsgrenser.

Autorisert landmåler

Fra 2026 kreves det autorisasjon for eiendomslandmåler som skal bestyre oppmålingsforretning. Etter matrikkellova § 38 kan landmålerbrev tildeles personer som er myndige, egnet til å drive eiendomsoppmåling og har godkjent utdanning. I tillegg må søker ha minst to års relevant erfaring etter ferdig utdanning og bestått en godkjent autorisasjonsprøve, jf. matrikkelforskriften § 64b. Myndigheten til å godkjenne autoriserte landmålere er delegert til Kartverket.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg