økonomisk kartverk

Økonomisk kartverk var detaljerte kart av alle områder med økonomiske interesser.

Utsnitt økonomisk kartverk
Av .

Økonomisk kartverk, tidligere betegnelse på kart i målestokkene 1:5000 – 1:20 000, særlig benyttet til arealplanlegging og ved eiendomsforvaltning. Økonomisk hovedkartserie hadde målestokk 1:5000 og dekket ca. 50 % av fastlandsnorge med 32 000 kartblad. I dag brukes betegnelsen FKB-C på digitale kartdata med tilsvarende innhold.

Økonomisk kartlegging kom i stand ved at Stortinget i 1964 vedtok Landsplan for økonomisk kartverk. Etter denne skulle alt produktivt areal under skoggrensa kartlegges i målestokk 1:5000, mens resten skulle dekkes i målestokk 1:10 000. Kostnadene ble fordelt med 60 % på staten, 30 % på fylker og kommuner og 10 % på grunneierne. De administrative oppgavene ble lagt til fylkeskommunenes kartkontorer, flyfotografering og kartkonstruksjon ble utført av private firmaer. I forbindelse med kartleggingsarbeidet gjennomførte Jordregisterinstituttet en landsomfattende markslagsregistrering, mens Tromsø museum og Vitenskapsmuseet i Trondheim stod for registreringen av fornminner.

Et viktig formål med den økonomiske kartlegginga var å få et landsomfattende eiendomskartverk. Ansvaret for å kartfeste eiendomsgrensene ble overlatt Jordskifteverket. Eiendomsgrenser ble merket med standardiserte signal i marka før flyfotografering, og inventering av flybilder ble gjort i marka med grunneiere til stede. Det måtte imidlertid presiseres på de trykte kartbladene at grensene ikke var rettsgyldige.

I løpet av 1980-tallet var kartleggingen fullført i de fleste fylker, men først i 2002 var førstegangskartleggingen endelig avsluttet. Da var 185 500 km2 dekket i målestokk 1:5000 og 24 000 km2 i 1:10 000. På dette tidspunktet hadde mange fylkeskartkontorer (statlige fra 1977) utgitt ajourførte utgaver av kartserien. Utover på 1980-tallet begynte samtidig arbeidet med å overføre innholdet i økonomisk kartverk til digital form. Arbeidet ble utført ved de enkelte fylkeskartkontorer ved bruk av digitaliseringsbord.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg