Økonomisk kartverk, tidligere betegnelse på kart i målestokkene 1:5000 – 1:20 000, særlig benyttet til arealplanlegging og ved eiendomsforvaltning. Økonomisk hovedkartserie hadde målestokk 1:5000 og dekket ca. 50 % av fastlandsnorge med 32 000 kartblad. I dag brukes betegnelsen FKB-C på digitale kartdata med tilsvarende innhold.

Økonomisk kartlegging kom i stand ved at Stortinget i 1964 vedtok Landsplan for økonomisk kartverk. Etter denne skulle alt produktivt areal under skoggrensa kartlegges i målestokk 1:5000, mens resten skulle dekkes i målestokk 1:10 000. Kostnadene ble fordelt med 60 % på staten, 30 % på fylker og kommuner og 10 % på grunneierne. De administrative oppgavene ble lagt til fylkeskommunenes kartkontorer, flyfotografering og kartkonstruksjon ble utført av private firmaer. I forbindelse med kartleggingsarbeidet gjennomførte Jordregisterinstituttet en landsomfattende markslagsregistrering, mens Tromsø museum og Vitenskapsmuseet i Trondheim stod for registreringen av fornminner.

Et viktig formål med den økonomiske kartlegginga var å få et landsomfattende eiendomskartverk. Ansvaret for å kartfeste eiendomsgrensene ble overlatt Jordskifteverket. Eiendomsgrenser ble merket med standardiserte signal i marka før flyfotografering, og inventering av flybilder ble gjort i marka med grunneiere til stede. Det måtte imidlertid presiseres på de trykte kartbladene at grensene ikke var rettsgyldige.

I løpet av 1980-tallet var kartleggingen fullført i de fleste fylker, men først i 2002 var førstegangskartleggingen endelig avsluttet. Da var 185 500 km2 dekket i målestokk 1:5000 og 24 000 km2 i 1:10 000. På dette tidspunktet hadde mange fylkeskartkontorer (statlige fra 1977) utgitt ajourførte utgaver av kartserien. Utover på 1980-tallet begynte samtidig arbeidet med å overføre innholdet i økonomisk kartverk til digital form. Arbeidet ble utført ved de enkelte fylkeskartkontorer ved bruk av digitaliseringsbord.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.