Komplementærrytmikk, oppstår når forskjellige stemmer i en sats vekselvis består av like eller tilnærmet like rytmiske figurer slik at helhetsinntrykket blir en mer eller mindre uavbrutt lik rytmisk bevegelse.