Polyfoni, flerstemmighet, hvor alle stemmer er mest mulig melodisk selvstendige. Motsatt: homofoni og heterofoni.