Knoppmutasjon, mutasjon i en eller flere av plantens utvokste celler (motsatt kjønnsceller). De deler av planten som utvikler seg fra disse cellene, får et annet utseende enn den opprinnelige planten. Knoppmutasjon har gitt opphav til nye arter av mange dyrkede planter, f.eks. epler, appelsiner, sitroner, stauder.