Knopper

Knopp er den sammentrykte delen av et skudd, enten i spissen av skuddet, endeknopp, eller like over et bladfeste på stengelen, sideknopp (akselknopp). Knoppen inneholder et apikalmeristem, vekstpunkt, en kort skuddakse og anlegg til blad og sidegrener. Under knoppdannelsen har det således vært en sterkt begrenset lengdevekst. Hos trær og busker beskyttes vinterknoppene av ett eller flere knoppskjell. Hele artikkelen