Provins i nordlige Italia, Piemonte, grenser i vest og sørvest til Frankrike; 6903 km2 med 592 300 innbyggere (2010). Hovedstad: Cuneo. Fjellandskap (Alpene) i grensetraktene, med flere dalfører i retning vest–øst. Lavere landskap i øst og nord. Dyrking av korn og frukt samt husdyrhold (storfe og svin). Variert industri, bl.a. produksjon av biler, møbler, byggemateriell, gummi, nærings- og nytelsesmidler m.m.