Helserett, samlebetegnelse for de rettsregler som er knyttet til sykdom og helse. Det dreier seg om rettsregler som omfatter både helsevesenet og aktørene i helsevesenet. Med aktører i helsevesenet menes både de som yter helsetjenester og de som mottar helsetjenester. Helseretten omfatter derved regler som gjelder helsetjenesten organisatorisk og administrativt, helsepersonells plikter og oppgaver og pasientenes rettsstilling.

Helseretten er en undergruppe av velferdsretten som er en samlebetegnelse på alle rettsregler som verner den enkeltes velferd. 

Helsesektoren er i dag et gjennomregulert område.

Helseinstitusjonene reguleres ved lov om spesialisthelsetjenester av 2. juli 1999 nr. 61 (spesialisthelsetjenesteloven) og ved lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93 (helseforetaksloven).

En stor del av helsetjenester utenfor institusjoner reguleres av folkehelseloven av 24. juni 2011 nr. 29 og helse- og omsorgstjenesteloven av 24. juni 2011 nr. 30.

I tillegg inngår rettsregler knyttet til smittevern (smittervernloven) og legemidler (legemiddelloven). Helsepersonells plikter reguleres av lov om helsepersonell av 2. juli 1999 nr. 64 (helsepersonelloven).

Pasienters rettigheter reguleres av pasient- og brukerrettighetsloven av 2. juli 1999 nr. 63. Det er i tillegg en egen lov om pasientskadeerstatning av 15. juni 2001 nr. 53, og det er en egen lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger av 18. mai 2001 nr. 24 (helseregisterloven).

I helseretten er det særskilte regler om psykiske lidelser (psykisk helsevernloven) og rusmiddelmisbruk.

Videre er inngrep knyttet til transplantasjon (transplantasjonsloven), sterilisering (steriliseringsloven) og svangerskapsavbrudd (abortloven) særskilt regulert, og det er egne regler knyttet til drift av apotek (apotekloven).

I lov om statlig tilsyn med helsetjenesten (lov av 30. mars 1984 nr. 15) pålegges Helsetilsynet et ansvar for å føre tilsyn med helsetjenesten og helsepersonell.

 

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.