universelle velferdsrettigheter

Artikkelstart

Universelle velferdsrettigheter, innebærer at borgerne i et land har like rettigheter til de velferdsgoder som ytes av de offentlige myndigheter – det være seg trygdeytelser, barnehager, skoler, helsetjenester eller eldreomsorg.

Hovedprinsippet for en universell velferdsordning er at behovsprøving av ytelsen utelukkende skal forholde seg til det konkrete problem eller den tilstand den enkelte borger har eller står overfor i sikring av sin funksjonsevne og levekår.

Den enkeltes sosiale status eller økonomiske evne skal ikke benyttes som en mekanisme til å stenge individer ute fra å nyte godt av velferdsgodene; både fattig og rik har de samme rettigheter til barnetrygd eller en sykehusoperasjon.

Dette universalitetsprinsippet innebærer også at det økonomiske fundamentet for ytelsen av slike tjenester skjer gjennom allmenn beskatning. Det betyr at de velferdsytelser den enkelte får ikke er betinget av hvor mye vedkommende har innbetalt i skatter.

Dette innebærer også at en universell velferdsordning – med visse forbehold – bidrar til en omfordeling og utjevning av ressurser og levekår mellom borgerne i samfunnet.

Ulike velferdsmodeller

Universalismeprinsippet er først og fremst et kjennetegn ved det man i dag betegner som den skandinaviske velferdsmodellen, der offentlige myndigheter både på sentralt og lokalt nivå har et hovedansvar for sikring av omfattende velferdsytelser som er skattefinansierte.

Kontrasten til den skandinaviske modellen er det som betegnes som den liberalistiske velferdsmodell, en modell som særlig praktiseres i USA. Denne modellen er forsikringsbasert, men også med et beskjedent innslag av offentlige skattebaserte ytelser som er sterkt behovsprøvd.

I en mellomposisjon finner vi den konservative eller korporative velferdsmodellen som normalt er koblet til den enkeltes arbeidsplass/arbeidsforhold og der det økonomiske fundamentet i hovedsak er premieinnbetalinger fra bedrift og den enkelte arbeidstaker, slik det blant annet har vært praktisert i Tyskland og Frankrike.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg