Grunnlinjepunkt, det ytterste punkt av fast land som er tørt ved lavvann og som ligger på den lengste perpendikulær til hovedretningen for kysten i området. Grunnlinjer blir definert ved en liste over grunnlinjepunktene og deres koordinater.