Grankonglegallmygg, tovingeart i familien gallmygg. En liten art som er vanlig overalt i Norges granskoger. Eggene legges i granblomstene i bestøvningsperioden. Den nyklekkete larven borer seg direkte inn i basis av et kongleskjell, lever der i et hulrom under hele utviklingen og omgir seg med en hvit kokong under overvintringen. Det er påvist opptil 200 larver i én kongle. Kongleskjellenes åpningsmekanisme forstyrres, og frøenes kvalitet svekkes ved sterke angrep.