Frøskjell, små skjell innenfor dekkskjellene i den unge konglen hos bartrær. Frøskjellet, som bærer frøemnene, er ved blomstringen et tynt, lite skjell, men vokser og blir et hardt og treaktig kongleskjell. Frøvingene hos gran- og furufrø er spaltet av fra kongleskjellet. Se også kongle.