Tiofen, fargeløs organisk væske med formel C4H4S og kokepunkt 84 °C. Heterosyklisk forbindelse som i sine kjemiske og fysikalske egenskaper ligner mye på benzen. Ringskjelettet består av fire karbonatomer og ett svovelatom. Kan utvinnes av steinkulltjære eller fremstilles syntetisk. Har anvendelse i organisk syntese, bl.a. til fremstilling av visse polymerer.