Fototrof, en plante som ernærer seg av uorganisk materiale og som bruker lys som energikilde ved oppbygging av organiske stoffer. Se fotosyntese.