Engelsk skjørbuksurt er en toårig til flerårig art i korsblomstfamilien. Den er 10-40 cm høy med tykke rosettblad og robust stengel. Blomstene er hvite og skulpen er avlang. Engelsk skjørbuksurt er en sørlig art som i nyere tid har vært funnet på sørlandet i Farsund.