Polititroppene er en betegnelse på den norske militære styrken i Sverige under den andre verdenskrig. Polititroppene ble offisielt opprettet i desember 1943. Deler av polititroppene deltok i frigjøringen av Finnmark vinteren 1944/1945; de øvrige ble overført til Norge ved krigens slutt i mai 1945. Polititroppene var organisert i åtte reservepolitibataljoner, åtte rikspolitikompanier samt stabs- og støtteavdelinger – samlet styrke 13 000.