Beredskapsanalyse, systematisk framgangsmåte som har til hensikt å tilpasse virksomhetens beredskap til DFU – Definerte fare- og ulykkessituasjoner, i henhold til virksomhetens spesifikke krav til beredskap.