C6H5COCl, fargeløs væske med stikkende lukt, virker sterkt irriterende på øynene og nesens slimhinner. Kokepunkt 197 °C. Kan fremstilles fra benzosyre eller benzotriklorid. Benzoylklorid brukes mye i organisk syntese fordi det er et utmerket benzoyleringsmiddel, dvs. at det kan anvendes til å innføre benzoylgruppen C6H5CO i andre forbindelser, f.eks. amino- og hydroksylforbindelser.