arbeidsmiljøutvalg

Artikkelstart

Arbeidsmiljøutvalg er utvalg som etter arbeidsmiljølovens kapittel 7 skal opprettes i virksomheter hvor det jevnlig sysselsettes minst 50 arbeidstakere. Arbeidsmiljøutvalg skal opprettes også i virksomhet med mellom 20 og 50 ansatte, dersom en av partene ved virksomheten (arbeidsgiveren eller arbeidstakerne) krever det. Arbeidstilsynet kan bestemme at arbeidsmiljøutvalg skal opprettes i virksomhet med færre enn 50 arbeidstakere hvor arbeidsforholdene tilsier det. Arbeidsmiljøutvalget kan opprette underutvalg.

I arbeidsmiljøutvalget skal arbeidsgiveren, arbeidstakerne og verne- og helsepersonalet være representert. Arbeidsgiveren og arbeidstakerne skal ha like mange representanter i utvalget. Lederen for utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter. Representantene for verne- og helsepersonalet har ikke stemmerett. Det kan fastsettes at andre samarbeidsorganer i virksomheten kan fungere som arbeidsmiljøutvalg på nærmere vilkår.

I tillegg til arbeidsmiljøloven fins det supplerende bestemmelser om arbeidsmiljøutvalg i flere tariffavtaler, blant annet i Hovedavtalen mellom LO og NHO (2022-2025) § 6-2.

Virkeområde

Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføringen av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Det skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og følge utviklingen nøye i spørsmål angående arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

Arbeidsmiljøutvalget skal blant annet behandle spørsmål angående bedriftshelsetjeneste og intern vernetjeneste, spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet av betydning for arbeidsmiljøet, og planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, for eksempel planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser, arbeidstidsordninger, og forebyggende vernetiltak og internkontrollsystemer.

Arbeidsmiljøutvalget skal også gjennomgå alle rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker med mer, og søke å finne årsaken til ulykken eller sykdommen. Arbeidsmiljøutvalget skal påse at arbeidsgiveren treffer tiltak for å hindre gjentagelse. Det skal som regel ha adgang til arbeidstilsynets og politiets etterforskningsdokumenter. Det skal også gjennomgå alle rapporter om yrkeshygieniske undersøkelser og måleresultater, og for å klarlegge om det foreligger helsefare, kan arbeidsmiljøutvalget også vedta at arbeidsgiveren skal utføre målinger eller foreta undersøkelse av arbeidsmiljøet.

Arbeidsmiljøutvalget skal hvert år avgi rapport om sin virksomhet til bedriftens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg