Verne- og helsepersonale, skal etter arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 § 3-3 bistå arbeidsgiver, arbeidstakere, arbeidsmiljøutvalg og verneombud i deres arbeid for å skape sunne og trygge arbeidsforhold. I arbeidsmiljøloven betegnes nå verne- og helsepersonale som bedriftshelsetjeneste. Slikt personale skal det være ved enhver virksomhet hvor det er nødvendig å gjennomføre særlig overvåking av arbeidsmiljøet, eller helsekontroll med arbeidstakerne. Personalet kan være bedriftslege, bedriftssykepleier, verneleder m.m. Personalet skal samarbeide med og bistå Arbeidstilsynet, og dessuten ha en uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål. Verne- og helsepersonale skal være representert i arbeidsmiljøutvalgene, men har ikke stemmerett i utvalget. Se også bedriftshelsetjeneste.