Norges Industriforbund, tidligere arbeidsgiverforening og bransjeorganisasjon som ble stiftet i 1919 etter oppløsningen av Den Norske Fællesforening for Haandværk og Industri. Industriforbundet gikk i 1989 sammen med Norsk Arbeidsgiverforening og Norges Håndverkerforbund om å danne Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).