Amerikansk blomstertrips, insektart i ordenen trips, Thysanoptera. Hjemmehørende på det amerikanske kontinent, men spredt til veksthus i flere europeiske land i 1980-årene, til Norge i 1986. Amerikansk blomstertrips er et alvorlig skadedyr på prydplanter og slangeagurk og er vanskeligere å bekjempe enn andre tripsarter. Omfattes av plantesykdomsloven.