Antenner er innenfor zoologien det samme som følehorn.