Alpesalamander, amfibieart i familien egentlige salamandere. Ca. 12–14 cm lang og er oftest helt svart. Den finnes bare i Alpene og nordvestlige Balkan fra under 800 til 3000 m høyde, i fuktig og kjølig kratt og alpeenger. Ligger om dagen skjult i bergsprekker, løv- eller grenhauger og kommer ut om kvelden, helst i fuktig vær. Lever av snegler, ormer og insekter. Den har i den grad frigjort seg fra livet i vann, at den føder to–tre ferdig forvandlede unger på land, etter en graviditet på to–fire år. En nærstående art, Salamandra lanzai, ligner mye på alpesalamanderen, men er noe større (inntil 16 cm). Denne arten finnes bare i grenseområdene mellom Italia og Frankrike i 1500 til 2200 m høyde.