Affiks, orddel som er føyet til en rot eller stamme, f.eks. for-, -ning- og -er i for-frisk-ning-er. Affikser tjener til avledning og bøyning, og kan igjen inndeles i prefikser, infikser og suffikser.