Walkendorff, tysk uradelsslekt, opprinnelig fra Bayern eller Østerrike, som allerede på 1300-tallet kom til Danmark. Slektens første kjente mann er Henning Valkendorf (nevnt 1374). Hans sønnesønns sønn Axel Valkendorf (død 1483), lensherre på Tranekær, var far til erkebiskop i Nidaros Erik Valkendorf (ca. 1465–1522), rektor ved Københavns universitet Knud Valkendorf (død 1527) og riksråd Henning Valkendorf (død 1535). Sistnevnte var far til lensherre over Halsnøy kloster og Hardanger Erik Valkendorf (død 1605), rikshovmester Christoffer Valkendorf (1525–1601) og Jørgen Valkendorf. Jørgen Valkendorf var farfars far til guvernør i Landskrona Christoffer Walkendorff (1621–90), som ble naturalisert som svensk adelsmann 1664 og stamfar til den nålevende svenske gren av slekten, og til Henning Valkendorf (1634–65), hvis sønnesønn Børge Valkendorf (1691–1747) var slektens siste mann i Danmark.