Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Deler av tettstedet Torsken i Torsken kommune. Fjellformasjonen omlag midt på bildet ga i sin tid opphav til navnet "torsken". Foto: www.infoto.no

Harald Harnang. Begrenset gjenbruk

Torsken, kommune i Troms fylke, på vestsiden av Senja. Grenser til Berg kommune i nord og til Tranøy kommune i sør og øst. Kommunen fikk sine nåværende grenser 1964 da områdene sør for Selfjorden i sør ble overført til Tranøy.

Mellom spisse tinder 600–1000 moh. (høyeste punkt Kvænan, 964 moh. i sør) går dype botner og trange søkk, delvis også mer åpne, myrlendte daler og mange vann. Berggrunnen tilhører grunnfjellet og består for det meste av gneis og granitt. Kommunen er fra vest sterkt innskåret av Selfjorden, Sifjorden og Torskenfjorden, de to sistnevnte har en rekke armer.

Den sørlige, indre delen av kommunen tilhører Ånderdalen nasjonalpark. Sanddynene i Sandsvika vest for Gryllefjorden er vernet som naturreservat.

Mye av bebyggelsen er konsentrert i typiske fiskevær. Størst er administrasjonssenteret og tettstedet Gryllefjord (384 innb. 2012) og tettbebyggelsen Torsken (223 innb. 2001). Bosetning også i Medby, Grunnfarnes og Sifjord sentralt i kommunen. I tiårsperioden 2002–2012 har folkemengden gått tilbake med 21 % mot en vekst på 5 % for fylket som helhet.

Kommunen ligger nært ressursene på de store fiskebankene utenfor Vesterålen og Sør-Troms, og 2004 ble det ilandført 9,8 mill. tonn til en verdi av 76,3 mill. kr til fiskemottakene i Torsken, Gryllefjord, Kaldfarnes og Grunnfarnes. Av disse er Gryllefjord viktigst med kommunens største bedrift, Gryllefjord fryseri AS (bl.a. filetproduksjon), og fiskeforedlingsbedrift. Kommunen har noe fiskeoppdrett. Kommunen har lite produktiv skog, men det er plantet en del gran på lune områder. I sørlige deler finnes brukbare jordbruksarealer. I 2010 er det bare tre bruk i drift, med til sammen 480 daa dyrket mark.

Veinettet deler kommunen i to, en nordre del med Gryllefjord og Torsken som har veiforbindelse med Indre Senja og Finnsnes på Rv. 86, og en søndre del med den øvrige bosettingen som har en fylkesveiforbindelse gjennom Kaperdalen til Rv. 86. Hurtigbåtforbindelse fra Flakstadvåg til Harstad. Fergeforbindelse (sommerrute) Gryllefjord–Andenes (Nordland).

Torsken hører til Troms politidistrikt, Senja tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Midt-Troms regionråd sammen med BarduBergDyrøyLenvikMålselvSørreisa og Tranøy.

Torsken kommune tilsvarer soknet Torsken i Senja prosti (Nord-Hålogaland bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Torsken til Senjen og Tromsø fogderi i Tromsø amt.

For statistiske formål er Torsken kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 7 grunnkretser: Ballesvik, Gryllefjord, Torsken, Grunnfarnes, Kaldfarnes, Sifjord og Flakkstadvåg.

Torsken kirke i Torsken er en korskirke bygd 1784 i tømmer, restaurert 1967. Kirken har en del særpreget inventar, bl.a. en altertavle bestående av et krusifiks trolig fra 1500-tallet.

Kommunevåpenet (godkjent 1990) har et gull ankerkors mot en svart bakgrunn; symboliserer hav og kyst.

Navnet er etter en fjellformasjon som tidligere lignet fiskearten torsk; nå ødelagt av ras.

  • Andreassen, Olav S.: Hendelser i og omkring fiskeværet Torsken gjennom tusen år, 2006, Finn boken
  • Brox, Arthur: Berg og Torsken bygdebok, 1959-65, 2 b., Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.