Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Torsken, kommune i Troms fylke, ligger på vestsiden av Senja, mellom Ballesvika i nord og Selfjorden i sør. Den omfatter kystområdene og fjord, dal- og fjellstrøkene innenfor, samt noen ubebodde øyer utenfor; de største er: Torskøya i nord og Skjolden, Holmenvær, Ørja, Langværan og Svellingen i sør. Flere av disse har tidligere vært bebodd.

Kommunen ble opprettet 1902 ved utskilling fra Berg. Den hadde uendrede grenser til 1964 da områdene sør for Selfjorden i sør med 160 innbyggere ble overført til Tranøy.

Torsken grenser til Berg kommune i nord og til Tranøy kommune i øst og sør.

Mellom spisse tinder 600–1000 moh. (høyeste punkt Kvænan, 963 moh. i sørøst) går dype botner og trange søkk, delvis også mer åpne, myrlendte daler og mange vann.

Berggrunnen tilhører grunnfjellet og består for det meste av gneis og granitt. Kommunen er sterkt innskåret av fjorder, regnet fra nord: Torskenfjorden med de indre armene Gryllefjorden, Skipsfjorden og Osterfjorden, Grunnfarnesfjorden, Sifjorden med armene Veidmannsfjorden og Gjeska og Selfjorden med armene Leikvika og Indre Selfjorden.

Gjeska med Gjeskeelva innenfor og fjellområdene østover til grensen mot Tranøy inngår i Ånderdalen nasjonalpark. Store deler av halvøya mellom Ballesvika og Gryllefjorden nord i kommunen er fredet: Sandsvika i sørvest som naturreservat og Teistevika i nord som landskapsvernområde. Holmenvær i havet rett vest for Grunnfarnes er vernet som landskapsvernområde med dyrefredning

Mye av bebyggelsen er konsentrert i typiske fiskevær. Størst er kommunesenteret og tettstedet Gryllefjord og kommunens andre tettsted, Torsken med henholdsvis 383 og 202 innbyggere (2017). Dette gir kommunen en tettstedsandel i befolkningen på 64 prosent mot 71 prosent i Troms som helhet. Av den spredt bosatte befolkningen i Torsken bor nesten alle i de fire tettbebyggelsene utenom tettstedene: Grunnfarnes, Veidmannsbotn/Kaldfarnes, Sifjord og Flakstadvåg.

Folkemengden i Torsken viste vekst i de første etterkrigsårene, men har siden vist en nesten kontinuerlig nedgang, og i 2014 da den var på sitt laveste (878 innbyggere) lå den 59 prosent lavere enn i 1957 da den lå på sitt høyeste (2149 innbyggere etter dagens grenser). Etter 2014 viser igjen folketallet i Torsken en viss vekst, og i tiårsperioden 2008–2018 økte det med gjennomsnittlig 0,1 prosent årlig mot 0,7 prosent i fylket som helhet.

Kommunen ligger nært ressursene på de store fiskebankene utenfor Vesterålen og Sør-Troms, og 2015 ble det ilandført i alt 6,1 millioner tonn til en førstehåndsverdi på 60,5 millioner kr til fiskemottakene i Torsken, Gryllefjord, Kaldfarnes og Grunnfarnes. Av disse er Gryllefjord viktigst med kommunens største bedrift, Gryllefjord fryseri AS (blant annet filetproduksjon), og fiskeforedlingsbedrift. Kommunen har noe fiskeoppdrett. Kommunen har lite produktiv skog, men det er plantet en del gran på lune områder. I sørlige deler finnes brukbare jordbruksarealer. I 2010 er det bare tre bruk i drift, med til sammen 353 daa dyrket mark, det minste jordbruksarealet blant fylkets kommuner. Til sammen var 14 prosent av arbeidsplassene i Torsken i primærnæringene.

Industrien i kommunen omfatter 29 prosent av arbeidsplassene, 35 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning/renovasjon. All industri er i næringsniddelindustrien. Det satses adskillig på reiselivet i kommunene, og dette er en næring i klar vekst.

Av de bosatte yrkestakerne i Torsken har 17 prosent arbeid utenfor kommunen, sju prosent i Lenvik, til sammen to prosent i Berg og Tranøy og samme andel i Tromsø (2015).

Veinettet deler kommunen i to, en nordre del med tettstedene Gryllefjord og Torsken som har veiforbindelse med Indre Senja og Finnsnes ved Fv. 86 gjennom Svanelvdalen, og en søndre del med den øvrige bosettingen som har veiforbindelse gjennom ved Fv. 232 gjennom Kaperdalen. De to veiene møtes nederst i Svanelvdalen i Tranøy. Herfra fører Fv. 86 til fastlandet via Gisundbrua ved Finnsnes.

Flakstadvåg har hurtigbåtforbindelse til Harstad. Det er ellers fergeforbindelse (sommerrute) på strekningen Gryllefjord–Andenes (Nordland).

Torsken hører til Troms politidistrikt, Senja tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Midt-Troms regionråd sammen med Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa og Tranøy.

Torsken kommune tilsvarer soknet Torsken i Senja prosti (Nord-Hålogaland bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Torsken til Senjen og Tromsø fogderi i Tromsø amt.

For statistiske formål er Torsken kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 7 grunnkretser: Ballesvik, Gryllefjord, Torsken, Grunnfarnes, Kaldfarnes, Sifjord og Flakkstadvåg.

Torsken kirke i Torsken er en korskirke bygd 1784 i tømmer, restaurert 1967. Kirken har en del særpreget inventar, blant annet en altertavle bestående av et krusifiks som trolig er fra 1500-tallet. Gryllefjord har kapell fra 1902; her er reist minnestøtte over 13 fiskere som mistet livet på Svensgrunnen utenfor Senja 1943.

I Gryllefjord arrangeres årlig en havfiskefestival, Senjafestivalen. Fv. 86 til Gryllefjord er Nasjonal turistvei.

Kommunevåpenet (godkjent 1990) har et gull ankerkors mot en svart bakgrunn; symboliserer hav og kyst.

Navnet er etter en fjellformasjon som tidligere lignet fiskearten torsk; nå ødelagt av ras.

  • Andreassen, Olav S.: Hendelser i og omkring fiskeværet Torsken gjennom tusen år, 2006, Finn boken
  • Brox, Arthur: Berg og Torsken bygdebok, 1959-65, 2 b., Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.