Suleyman 1, eldste sønn av Bayezit 1, ble drept av sin bror, den senere sultan Mehmet 1, i tronstridene etter Timur Lenks innfall i Anatolia.