Sykkylvsfjorden, fjord i Sykkylven kommune, Møre og Romsdal, skjærer seg rundt 9 km sørover fra Storfjorden, sørøst for Ålesund. Like innenfor munningen ligger tettstedene Sykkylven (Aure) på østsiden og Ikornnes på vestsiden, ved fjordbotnen tettstedet Straumgjerde. Til fjordbotnen renner Velledalselva som danner det ca. 2,5 km lange Fitjavatnet like før munningen i fjorden. Laksefiske i elva.