Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Sauherad er en kommune i Telemark fylke, som ligger mellom Notodden og Skien kommuner.

I forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform vedtok Stortinget 8. juni 2017 at kommune og Sauherad kommune slås sammen senest fra 1. januar 2020.

Sauherad omfatter to dalfører, i øst Sauherad med Heddalsvassdraget (Heddalsvatnet 16 moh. og Norsjø 15 moh.), i vest Nes med Seljordsvassdraget. I den østlige del av kommunen danner permiske dypbergarter et kupert skog- og fjellområde 500–800 moh. med Vardefjell (814 moh.) og Narefjell (805 moh. på grensen til Skien) som de høyeste. Den vestlige del og Nes ved Norsjø har lavere, skogkledde åser av grunnfjell. Endemorener tvers over dalføret ved Sanden og Akkerhaugen. Marine løsmasser opp til cirka 150 moh. gir fruktbar dyrkningsjord i et klima som er gunstig for åker- og hagevekster. Gvarv ved nordvestenden av Norsjø er kjent for høye sommertemperaturer og lave vintertemperaturer.

Folketallet i kommunen holdt seg stabilt frem til slutten av 1970-årene, og økte noe fram til midten av 1980-årene. Siden har folketallet vist en svak nedgang. Fra 2015 til 2016 ble antall innbyggere i kommunen redusert fra 4 346 til 4 338. Dette representerte en reduskjon på 0,2 prosent mot en økning på 0,3 prosent for fylket som helhet. Bosettingen følger dalførene, og gårdene ligger på terrasser 20–150 meter over dalbunnen. Gvarv er det største tettstedet i kommunen. Øvrige tettsteder er Hjukse og Nordagutu. Administrasjonssenteret ligger på Akkerhaugen ved nordenden av Norsjø.

Jord- og skogbruk er de viktigste næringer. Jordbruksarealet utgjorde i 2013 i alt 21 646 daa. Dette ble benyttet for (areal i parentes): havre (7 484 daa), bygg (4 040 daa), hvete (1 425 daa) og eng/slått/beite (3 289 daa). I 2015 var skogsavvirkningen på 44 836 m³. Av dette utgjorde gran 22 079 m³, furu 22 690 m³ og løv 67 m³. Industrien består hovedsakelig av verksted-, trevare- og næringsmiddelindustri. På Gvarv ligger Telemark Skogplanteskule.

Sørlandsbanen går gjennom kommunen. Bratsbergbanen fører fra Hjuksebø videre nordover til Notodden og Tinnoset og sørover fra Nordagutu til Skien og Porsgrunn. Fv. 360 fører til Notodden i nord og til Rv. 36 i Gvarv i sør. Gjennom Gvarv går Rv. 36 til Ulefoss og Skien i sør og Bø i vest. Tidligere var vassdraget en viktig ferdselsåre, nå noe lektertransport.

På Gvarv ligger kontorene for Nedre Telemark tingrett og Sagavoll folkehøgskole.

Sauherad hører til Sør-Øst politidistrikt, Aust-Telemark tingrett og Agder lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Midt-Telemarkrådet sammen med og Nome.

Sauherad kommune tilsvarer soknet Sauherad/Nes i Øvre Telemark prosti (Agder og Telemark bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Sauherad til Nedre Telemarken fogderi i Bratsberg amt.

For statistiske formål er Sauherad kommune (per 2016) inndelt i to delområder med til sammen 16 grunnkretser:

  • Sauherad: Klevar, Andgard, Hjuksebø, Sunds, Nordagutu, Moen, Haukvik, Jonsås, Sauar
  • Nes: Sætersbø, Gvarv vest, Stranna, Gvarv øst, Gunnheim, Flåthaug, Nes

Steinkirkene i Sauherad og Nes er begge fra 1100-tallet, og kjent for sine kalkmalerier. På gården Klevar står et stabbur fra omkring 1500. På Akkerhaugen ligger en skulpturpark. Her er turisthotell og havn for turistbåten M/S Telemarken.

Kommunevåpenet (godkjent 1989) har et gull epletre mot en blå bakgrunn; illustrerer epledyrking.

Navnet. Førsteleddet er av eldre form Sauðar, ‘syde, koke’, om strøm i et vassdrag, sisteleddet av norrønt herað, ‘bygd, grend’.

  • Holta, Hans Halvorsen: Bidrag til gårds- og slektshistorie for Sauherad og Nesherad før 1700, 1938, Finn boken
  • Hvitsand, Jon: Soga om Hørteverket, 1984, isbn 82-991184-0-9, Finn boken
  • Kirkeby, Birger: Bygdebok for Sauherad: gards- og ættesoge, 1980–88, 5 b., Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

29. juli 2009 skrev Aase Berge

Den femte tettstaden, Hørte, bør vera med her. Delar av den har ennå postadresse til nabokommunen Bø.

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.