Småblærerot, flerårig art i blærerotfamilien. 5–20 cm lange skudd, har tynne grener med små blad og blærer. Blomstene er gulgrønne med brune striper. Vokser i stille vann over hele landet. Se også blærerot.