Småtjønnaks, art i tjønnaksfamilien. 10–60 cm lang, tynn stengel, brungrønne smale blad. Vokser i stille vann i hele landet.