Strutseving, bregneart i storburknefamilien. 70–150 cm høy med store, fjærformede blad som sitter som en trakt på den opprette jordstengelen. Disse bladene bærer ikke sporer, men innenfor dem kommer utpå sommeren smale, stivt opprette, sporebærende blad. Vokser i skog og smådaler hist og her nord til Finnmark.