Elvesnelle, art i snellefamilien. 40–100 cm høy, med grenet eller ugrenet stengel. Bladkransene har oftest 20 eller flere grønne, spisse tenner. Elvesnelle er vanlig langs bredder av vann og elver i hele landet. Ill., se sneller.