Rusttjønnaks, art i tjønnaksfamilien. 0,3–1 m lang vannplante, rustbrun, med avlange, butte blad. Blomstene sitter i rødbrune aks. Vokser i stillestående vann i hele landet, opp til 1040 moh.