Rodolfo Graziani, marki av Neghelli, italiensk offiser. Deltok i den første verdenskrig, senere sjef for troppene i Libya, ble 1935 guvernør i Italiensk Somaliland. Under Etiopiakrigen 1935–36, øverstkommanderende for styrkene på sørfronten. Utnevnt til marskalk; visekonge i Etiopia 1936–37. Generalstabssjef 1939–40. Etter at Italia gikk med i krigen 1940, var han øverstkommanderende i Libya inntil mars 1941. Forsvarsminister i Mussolinis regjering i Nord-Italia, september 1943–april 1945. I 1950 dømt til 19 års fengsel for høyforræderi, men løslatt samme år. Fra 1952 aktiv i nyfascistenes parti.