Ragnhild Lied (født 1959). Lektor (hovedfag idrett, mellomfag friluftsliv og grunnfag matematikk). Leder av Utdanningsforbundet siden 2012. Lied har undervist i realfag og idrettsfag ved Stranda vidaregåande skule.