Mellomfag, tidligere fagenhet ved studier i humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag ved norske universiteter med studietid 1½ år.