Río Negro, 'den svarte elven', elv i Sør-Amerika, største tilløp til Amazonas fra nordvest, 2000 km lang. Utspring i Colombia, møter Amazonas ved Manaus. Knyttet til Orinocos elvesystem via bielven Casiquiare, såkalt bifurkasjon.